menu zamknij menu

Blog Archiwum

I Etap – szkolny, Ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej w roku szkolnym 2022/2023

16 Gru 2022 | 0 comments

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w roku szkolnym 2022/23 będzie przeprowadzana ogólnopolska Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej olimpiady to: „Współczesny monastycyzm prawosławny w Polsce” W dniu 14 grudnia 2022 r. miał miejsce I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. W międzyszkolnym punkcie katechetycznym umiejscowionym przy Parafii Prawosławnej […]

czytaj więcej
0 comments

V Warsztaty ikonograficzne w Sandomierzu

Po raz V z błogosławieństwa arcybiskupa Abla, Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej, w Parafii Prawosławnej w Sandomierzu miały miejsce V warsztaty ikonograficzne w Królewskim Mieście. Wydarzenie trwało od 21.11. do 27.11. br. Po raz kolejny mistrzem prowadzącym grupę kilkunastu osób był lektor Jan Grigoruk, ikonograf i pracownik Klasztoru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu. Podczas […]

czytaj więcej
0 comments

Niedziela po Przemienieniu Pańskim

21 sierpnia br., w kalendarzu liturgicznym naszej Cerkwii, określany został jako X niedziela po Pięćdziesiątnicy i poświąteczny okres święta Przemienienia Pańskiego. W homilii okolicznościowej duchowny uwypuklił treść lekcji ewangelicznej zawiązanej w opętaniu przez demona młodego epileptyka, o którego pomoc w uzdrowieniu prosił ojciec. Chrystus dokonał cudu uzdrowienia, lecz mocno podkreślił zbawienną wartość postu i modlitwy […]

czytaj więcej

Lubelscy goście w sandomierskiej świątyni

01 Sie 2022 | 0 comments

VII niedziela po Pięćdziesiątnicy, ostatnia niedziela miesiąca lipca bieżącego roku, w kalendarzu liturgicznym naszej Cerkwii, odnosi się do wspomnienia pamięci Świętych Ojców Sześciu Soborów Powszechnych. Podczas dzisiejszego czytania ewangelicznego, mogliśmy usłyszeć przypowieść o uzdrowieniu dwóch niewidomych. Proboszcz parafii w homilii podkreślił istotę spoglądania na świat i otaczających nas ludzi, nie w kategoriach cielesnych zmysłów, lecz […]

czytaj więcej

Ekumeniczni Goście z Niemiec w Polsce

11 Lip 2022 | 0 comments

W Centrum Diecezjalnym Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej gościła delegacja Ewangelickiego Kościoła Środkowych Niemiec w osobach: biskup dr Johann Schneider, biskup regionalny Wittembergii – Halle, diakon Jens Lattke, dyrektor Centrum Ekumenicznego Lothar – Kreyssing wraz z dr Judith Königsdörfer – referent partnerstwa ekumenicznego. Celem wizyty było podpisanie porozumienia – umowy Kościoła Ewangelickiego o kontynuacji współpracy […]

czytaj więcej

Świętej Trójcy

13 Cze 2022 | 0 comments

W pięćdziesiąty dzień i ósmą niedzielę po święcie Paschy Chrystusowej, Zmartwychwstania Pańskiego święta Cerkiew Prawosławna obchodzi jedno z dwunastu najważniejszych wydarzeń liturgicznych dzień Świętej Trójcy, Pięćdziesiątnica, lub wg. ludowej terminologii Zielone Świątki. Tegoroczna celebracja święta Pięćdziesiątnicy przypadła na datę 12.06. Spoglądając na historyczne uwarunkowania święta nieodzownym jest wspomnienie pochodzenia święta, którego źródło widzimy w starotestamentowym […]

czytaj więcej
0 comments

Uroczystości święta parafialnego w 2022 r. w Sandomierzu

22 maja nasza Prawosławna Parafia w Królewskim Mieście Sandomierz, przeżywała szczególnie podwyższone uroczystości z powodu kilku nakładających się na siebie czynników. Pierwszym było wspomnienie V niedzieli po św. Passze odnoszące się do czytania związanego z „Samarytanką”, drugim pamięć liturgiczna patronów świątyni św. św. Równych Apostołom Braci Cyryla i Metodego, nauczycieli Słowian oraz Przeniesienie relikwii św. […]

czytaj więcej

Niedziela Palmowa w 2022r.

18 Kwi 2022 | 0 comments

„Powszechne zmartwychwstanie przed swoją męką uwiarygodniając, z martwych wzbudziłeś Łazarza, Chryste Boże, przeto i my, jak hebrajskie dzieci, niosąc symbole zwycięstwa, śpiewamy Ci, Zwycięzco śmierci: Hosanna na wysokościach! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie!” – takim oto troparionem (krótkim hymnem liturgicznym wychwalającym celebrowane święto) rozpoczęliśmy świętowanie święta Wejścia Jezusa Chrystusa do Jerozolimy (Niedzieli Palmowej). Święto […]

czytaj więcej

I i II Niedziela Wielkiego Postu w Parafii Prawosławnej w Sandomierzu

20 Mar 2022 | 0 comments

Tegoroczne wielkopostne zmagania, adekwatnie do kalendarza całej Cerkiew Prawosławnej, rozpoczeliśmy od Niedzieli Seropustnej, Przebaczenia Win. W trakcie pierwszego tygodnia Wielkiego Postu przeżywaliśmy i wsłuchiwaliśmy się w słowa i hymny Wielkiego Pokutnego Kanonu autorstwa św. Andrzeja abp Krety, usłyszane w ścianach naszej świątyni. Kulminacją pierwszego tygodnia była I niedziela Wielkiego Postu nazywana w terminologii cerkiewnej Triumfem […]

czytaj więcej

VIII Koncert Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia w Sandomierzu

26 Sty 2022 | 0 comments

Po raz VIII Parafia Prawosławna pw. św. św. Równych Apostołom Braci Cyryla i Metodego w Sandomierzu podjęła się organizacji Koncertu Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia. Na VIII edycje zostały pierwotnie zaproszone dwa chóry: Pierwszy Chór Absolwentów Seminarium Duchownego w Poczajowie na Ukrainie oraz drugi chór Pieśni Karpackiej Widymo z Sanoka. Pierwszy chór, przez wzgląd […]

czytaj więcej