menu zamknij menu

I wojskowa pielgrzymka do Prawosławnych Miejsc Kultu

Z błogosławieństwa abp Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, 22 marca br., w dzień pamięci śww. 40 męczenników z Sebasty miała miejsce „I wojskowa pielgrzymka do Prawosławnych Miejsc Kultu”. 40 osoba grupa żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej z 3 Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, uczestniczyła w wielkopostnej pielgrzymce po nadbużańskim szlaku.

Plan i harmonogram oparto o trzy istotne miejsca na południowym Podlasiu. Pierwszym obiektem był Męski Klasztor pw. św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. Żołnierzy przywitał ks. hierodiakon Jerzy (Gundłach), który oprowadził grupę podkarpackich terytorialsów. W trakcie zwiedzania głównej świątyni, poszczególnych obiektów sakralnych, kaplic i innych miejsc zawartych w kompleksie klasztornym, mnich odkrywał przed żołnierzami historię miejsc. Przybliżając najważniejsze fakty, wskazał na główne świętości monasteru: ikonę patrona klasztoru św. Onufrego, ikonę Matki Bożej w jej Jabłeczyńskim wizerunku, relikwie św. mnicha męczennika Ignacego oraz relikwiarze z relikwiami poszczególnych świętych, które są przechowywane w głównej świątyni. Następnie terytorialsi udali się na obiad w klasztornej stołówce, gdzie mogli po raz pierwszy spotkać się z posiłkiem w pełni pozbawionym produktów pochodzenia zwierzęcego. Nasyceni, przemieściliśmy się kilkadziesiąt metrów poza mury klasztorne celem dotarcia do kaplicy pw. św. Ducha. Znajduje się ona nad samą rzeką Bug, która stanowi granicę pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Białorusią. Natomiast wylewająca rzeka nie pozwoliła przybliżyć się pod samą świątynię.

Na zakończenie o. Jerzy w imieniu namiestnika Klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej, ks. archimandryty Piotra (Dawidziuka) przekazał ikony patrona monasteru z poszczególnymi etapami życia św. Onufrego, dla każdego terytorialsa.

Ubogaceni pięknem mniszej męskiej modlitwy w miejscu cywilizacyjnie odosobnionym, przemieściliśmy się do kolejnego punktu, którym była Cerkiew pw. Świętego Ducha w Kodniu. Gospodarz świątyni ks. prot. Jan Grajko przywitał przybyłych ukazując historię obiektu, podkreślając pokaźny wkład Greków, będących w głównej mierze ofiarodawcami modlitewnego domu. Duchowny wspomniał o haniebnej akcji „Wisła” z 1947 r., poprzez którą w ciągu dwóch godzin wywieziono z miejscowości należących do Parafii Prawosławnej w Kodniu na ziemie odzyskane ponad 300 rodzin prawosławnych przez pryzmat ich wyznania. Ks. Grajko kończąc, złożył życzenia wszelkiego dobra i błogosławieństwa Bożego przybyłym gościom, podkreślając oddanie i poświęcenie żołnierzy w dzisiejszej trudnej sytuacji na arenie światowego pokoju.

Ostatnim punktem pielgrzymki była Cerkiew pw. św. Jana Teologa w Terespolu. Żołnierze 3 PBOT zapoznali się z wydarzeniem wydzielania wonnego olejku z ikony Matki Bożej w jej wizerunku Szybko Spełniającym Prośby, jakie miało  miejsce w 2010 r., i trwa do tej pory. Terytorialsów przywitał proboszcz parafii ks. prot. Jarosław Łoś. W trakcie celebracji molebna – dziękczynnego nabożeństwa za zdrowie przed cudotwórczą ikoną, żołnierze w pełnej ciszy, w zwielokrotnionym skupieniu, zanieśli swoje modlitwy do Przenajświętszej Bogurodzicy. Moleben celebrowany w języku polskim nie wątpliwie przybliżył sens i rozumienie słów modlitwy. Na koniec nabożeństwa wszyscy żołnierze podeszli z wiarą i pobożnością do cudotwórczej ikony i zostali namaszczeni św. olejem na ich czołach. Większa część uczestników modlitewnej wycieczki obdarowana została wacikami, na których proboszcz parafii czyniąc znak krzyża świętym mirem, przekazał dla najbliższych żołnierzom, chorych i potrzebujących, by mogli zostać w swoich domach ubogaceni zbawienną łaską wpływającą z ikony Szybko Spełniającej Prośby.

Po zakończonym nabożeństwie do żołnierzy ze słowem zwrócił się ks. prot. Jarosław Łoś, który podziękował przybyłym za ich chęć modlitwy na południowym Podlasiu, a szczególnie przed Matką Bożą w terespolskiej świątyni. Duchowny podkreślił i wyraził wdzięczność za postawy jakie reprezentują w kontekście patriotycznych wartości i całego spektrum związanego z odpowiedzialnością za regiony i lokalne społeczności. Homileta szczególnie uwypuklił poświęcenie żołnierzy dla mieszkańców mieszkających przy granicy naszej ojczyzny przez co czujemy się zdecydowanie bezpieczniejsi.

Kończąc modlitewny wyjazd, prawosławny kapelan 31 blp w Rzeszowie ks. ppor. Marcin Chyl, podziękował wszystkim uczestnikom, za chęć uczestnictwa w pierwszym tego rodzaju wydarzeniu organizowanym przez 3 Podkarpacką Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej. Duchowny podkreślił czas Wielkiego Postu tożsamy dla chrześcijan wschodu i zachodu, jako okres przemian w życiu m.in. swojego sposobu myślenia, charakteru, umysłu i próby zmiany elementów egzystencji. Kapelan wyraził nadzieje, że tego rodzaju pielgrzymka chodź w jakiejś mierze przyczyniła się do odnalezienia w swoim sercu modlitewnego skupienia, zapomnienia o codziennym szybkim świecie i efektownie pobudziła ducha do dalszej pracy na drodze do święta świąt Paschy Chrystusowej.

Wyjazd został zorganizowany z inicjatywy Państwa: szer. Zofia Sroka, st. szer. Marcina Sroka, żołnierzy 34 blp w Jarosławiu i 3 PBOT oraz pomocy ks. ppor. Marcina Chyla.

Tekst: ks. prot. ppor. Marcin Chyl
Foto: szer. Zofia Sroka, ks. prot. ppor. Marcin Chyl

Related: jimmy buffett setlist nashville, direct connection mopar performance catalog, cmmg barrel and bolt group kit, cars with secret compartments, 300 weatherby recoil with muzzle brake, oakland county friend of the court, susan dorsey tommy dorsey daughter, james gregory comedian wife, negatory rubber ducky, garret lewis knst advertisers, zeta phi beta boule 2022 philadelphia dates, advantages and disadvantages of exception handling in java, bulk powders head office london, ritz carlton hotel scent, demri parrott last photo,Related: zach holmes mtv net worth, , madness in reaper’s march eso, fallout 76 graphics settings 2020, uiuc move in day fall 2020, wild wings scoville, faint line on cotinine test, wrecked tesla for sale craigslist, rural homes for sale near columbia, mo, fatal car accident peoria, il today, strict observance of the established rules is likely to prevent attaining a good outcome, morris and hislope funeral home somerset, ky obituaries, forrest tucker death, newcastle fans singing blaydon races, fr michael gaitley speaking schedule 2021,Related: lombroso theory strengths and weaknesses, merrill lynch lma account interest rate, tom manifold brighton death, debra winger clothes on the ranch, grier funeral home charlotte, nc, diggy’s adventure father quests china, crkt shinbu vs hisshou, peter is allergic to peppermint fanfiction, licking county sheriff runs, funny spanish team names, sam houston tollway accident yesterday, channel 4 news staff detroit, does james wiseman have small hands, was the smarter sentencing act 2021 passed, uft si beagle learning center,Related: milton keynes reggae festival 2022 lineup, siobhan rose rushin, anthony patterson wife, car sos lotus elise sarah death, funeral home itemized bill, melanie hart messner, total cholesterol goal for diabetics, knuckles x human reader, joe montana 40 yard dash time, st john restaurant t shirt, mevo start waterproof, tarrant county property tax exemptions over 65, grainger county wreck today, unblocked clicker games hacked, i wanna be like you snapchat filter,Related: how do police check window tint, legal suit or suite, livingstone college basketball coach, top drawer soccer class of 2023, coventry drug dealers, section 8 houses for rent in ocean county, nj, how to specify file path in jupyter notebook, mixed population housing in baltimore, craftsman laser level cmht77632 manual, avoiding someone you hurt, why are my pineapple lumps hard, black girl magic tattoo, onslow county drug bust 2021, fannin county ga noise ordinance, bodies found with missing organs in chicago,
27 marca 2023 | Bez kategorii | 0

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.