menu zamknij menu

Spotkanie z Mikołajem w Parafii Prawosławnej w Sandomierzu.

25.12., dwa tygodnie przed „Zimową Paschą”, Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć św. Praojców, czyli wszystkich przodków Chrystusa według krwi. Tego dnia, akcent liturgiczny skierowany jest m.in., na Abrahama, który otrzymał obietnicę od Boga Ojca, że „w potomstwie jego błogosławione będą wszystkie narody ziemi” (Rdz 22,18). Natchnione teksty wspominają równocześnie Adama Praojca, „uczynionego ręką Stwórcy” (Rdz 1, 27), Ewę Pramatkę i ich synów: Abla (Rdz 4, 2) i Seta (Rdz 4, 25) z synem Enoszem (Rdz 4, 26), Henocha, który został wzięty żywym na niebo (Rdz 5, 24), Noego (Rdz 6, 9), Melchizedeka, będącego „kapłanem Boga Najwyższego” (Rdz 14, 18) oraz wielu innych mężów Starego Testamentu zasługujących na szczególne uznanie w Bożym mniemaniu. Nie tylko mężczyźni są wyszczególniani tego dnia, Cerkiew nie zapomina również o kobietach uwypuklając Annę (1 Krl 1, 2), Judytę (Jdt 8, 1), prorokinię Deborę (Sdz 4, 4), prorokinię Huldę (Chuldę) (4 Krl 22, 14), Jael (Sdz 4, 17), Esterę (Est), żonę Abrahama Sarę (Rdz 12, 5), siostrę Mojżesza Mariam (Wj 15, 20), żonę Jakuba Rachelę (Rdz 29, 6), żonę Izaaka Rebekę (Rdz 24, 15) i Rut (Rt 1, 4).

W naszej parafii tego dnia nałożyło się kilka okoliczności, które zebrały parafian na wspólnym nabożeństwie. Pierwszą z nich było wyżej już wyszczególnione nabożeństwo charakterystyczne dla co niedzielnego upamiętnienia Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, drugim wydarzeniem była liturgiczna pamięć św. Spirydona, biskupa Tremituntu i trzecia przyczyna, wizyta specjalnego gościa Mikołaja, z prezentami dla najmłodszych obecnych i nieobecnych z powodów zdrowotnych.

Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii. Przed nabożeństwem parafianie gremialnie przystąpili do sakramentów spowiedzi a w następstwie do Eucharystii. Jednym z ostatnich elementów modlitwy była świąteczna intonacja przez dyrygenta Nazaria Konovalowa troparionu, kondakionu i megalinarionu (wieliczania) świętemu przed Jego ikoną. Kończąc modlitewne zgromadzenie, duchowny zwrócił się do zebranych z ewangelicznym słowem. W kaznodziejskim pouczeniu podkreślił wspomnienie pamięci św. Praojców, łącząc ich spuściznę jako świętych i bogobojnych postaci Starego Testamentu, umiejętnie uzupełniających Nowy Testament, tworzących w całokształcie pełny obraz treści niezbędnych ku wiecznemu życiu. Ks. Chyl, kolejno uwagę słuchających skupił na postaci św. Spirydona, przybliżając najważniejsze fakty z biografii takie jak, prostota życia, dobrotliwość, współczucie. Mimo braku wykształcenia teologicznego był świadomym obrońcą poprawności wyznawania wiary w Trójjedynego Boga na I Soborze Powszechnym. Homileta wspomniał o świadectwach związanych z cudami dotyczącymi Jego życia, kiedy to wskrzeszał z martwych kobiety i mężczyzn. Duchowny przedłożył dzisiejsze fakty, przekazywane z miejsca gdzie spoczywają relikwie świętego – z wyspy Korfu, które dotyczą co rocznej wymiany obuwia świętego. Realne przekazy głoszą, że św. Spirydon, tak jak za życia pomagał wszystkim potrzebującym, tak po śmierci nie pozostaje obojętny na wezwania skierowane w stronę świętego, przynosząc wspomożenie, Bożą łaskę i błogosławieństwo.

Po modlitwie w Cerkwi, zebrani oddalili się do pobliskiej parafialnej kancelarii, by najmłodsza grupa wiernych mogła spotkać się z gościem uosabiającym św. Mikołaja. Przygotowana przez parafianki inscenizacja zawierała się w ukazaniu najistotniejszych wydarzeń związanych z przedświątecznym okresem. Dzieci i dorośli wcielili się role poszczególnych osób ukazanych w ewangelicznym czytaniu Bożego Narodzenia, odgrywając teatrzyk z wyuczonymi dialogami. Po przedstawieniu, najmłodsi zaprezentowali wyuczone wierszyki, rebusy, łamigłówki, gry z tematyką świąteczną. Kulminacją artystycznej części była wizyta Mikołaja. W oczach dzieci, przybycie zaproszonego gościa wzbudziło niecodzienne emocje i wrażenia. Wizytująca postać przywiozła ze sobą prezenty dla wszystkich dzieci, lecz warunek w ich otrzymaniu była poprawna odpowiedź dotycząca, żywota św. Mikołaja. Każdy młodzieniec otrzymał po brzegi wypełnioną słodkościami paczuszkę, po czym rodzice, duchowny i wszyscy parafianie zebrali się przy słodkościach przygotowanych przez parafian, dalej rozdzielając radość swoich pociech z wizyty oryginalnej osobistości.

Kończąc spotkanie, mamy pociech w większości uchodźców wojennych z sąsiedniej Ukrainy, podziękowały proboszczowi parafii i osobom przygotowującym część artystyczną za organizację przedsięwzięcia wspólną modlitwę i tak obfite podarunki. Całość uwieczniła wspólna fotografia.

Wydarzenie zorganizowała Parafia Prawosławna w Sandomierzu wraz z Tarnobrzeskim Bankiem Żywności.

Autor i foto: Daniel Dermanowski,

26 grudnia 2022 | Bez kategorii | 0

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.