menu zamknij menu

V Warsztaty ikonograficzne w Sandomierzu

Po raz V z błogosławieństwa arcybiskupa Abla, Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej, w Parafii Prawosławnej w Sandomierzu miały miejsce V warsztaty ikonograficzne w Królewskim Mieście. Wydarzenie trwało od 21.11. do 27.11. br. Po raz kolejny mistrzem prowadzącym grupę kilkunastu osób był lektor Jan Grigoruk, ikonograf i pracownik Klasztoru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu.

Podczas tegorocznej edycji niektórzy uczestnicy ponownie zmagali się z trudem napisania własnej ikony. Jedni po raz pierwszy, inni już wtórny raz podjęli się stworzenia obrazu sakralnego. Pierwsi  według propozycji prowadzącego, starającego się dostosować poziom umiejętności uczestników, skupiając się na prostszych wariantach ikon, drudzy bardziej zaawansowani w wysublimowany sposób skoncentrowali swoją uwagę na wyższych szczegółach, tym samym mając wyżej podniesioną poprzeczkę w kontekście technicznym pisania ikony.

Warsztaty rozpoczęły się molebnem dziękczynnym przyzywającym łaskę Świętego Ducha na prowadzącego i na uczestników, by ich podjęty trud był ubogacony cierpliwością, pokorą, wyciszeniem, spojrzeniem w głąb swojej duszy i przede wszystkim by był Bogiem błogosławiony. Następnie zainteresowani zbierając się w parafialnej kancelarii wysłuchali wstępnego historyczno – teologicznego wykładu opisującego wszelkie niezbędne informacje związane z pierwotnymi wzmiankami o ikonach, jej interpretacji, herezjom z nią związanych i szerokiego spektrum rozwoju na przestrzeni wieków. Po wysłuchaniu prelekcji zebrani według umiejętności określili format i typ pisanych ikon, by od następnego dnia w godzinach rannych móc rozpocząć proces pisania własnej ikony. Warsztaty trwały pełne 5 dni. Dwie grupy jedna poranna, druga popołudniowa w zależności od charakteru pracy zawodowej, poświęcając swój czas zabrały się za pisanie swoich prac. Przy cerkiewnej muzyce, przy uduchowionej atmosferze i przy wewnętrznym wyciszeniu uczestnicy oddali swoje ręce w których trzymali malarskie atrybuty woli Bożej.

W końcowej fazie warsztatów, Jan Grigoruk jako wyraz chęci i zaangażowania dla uczestników, przekazał, po charakterystycznej dla tradycji prawosławnej, świecy woskowej i komplecie przenośnych ikon Zbawiciela i Bogurodzicy. Ten gest wzbudził wśród obecnych wzruszenie, które wygenerowało łzy w oczach zebranych, jako bezinteresowny, szczery wyraz troski o każdego z uczestników. W momencie wręczania pamiątek mistrz ikonografii podkreślił, że tak jak on się modli za wszystkich uczestników warsztatów, tak też i prosi by za niego zanoszono modlitwy do Ołtarza Najwyższego Trójjedynego Boga, co jednoznacznie należy upatrywać jako bogactwo pokory i głębokiego uduchowienia.

V Warsztaty zakończyły się po Boskiej Liturgii celebrowanej w sandomierskiej świątyni, aktem poświęcenia ikon, by stały się pełnowartościowym oknem otwierającym drogę do Najwyższego.

Po nabożeństwie do zebranych zwrócił się ks. prot. Marcin Chyl, proboszcz parafii prawosławnej. W wieńczącym słowie odniósł się do treści perykopy ewangelicznej czytanej podczas XXIV Niedzieli po Pięćdziesiątnicy. W sposób treściwy wytłumaczył przypowieść o miłości do bliźniego i miłosiernym Samarytaninie, stawiając pytania odnoszące się do dzisiejszych postaw społeczeństwa i faktycznej wartości jej realizacji w otaczających nas okolicznościach, zastanowił się czy faktycznie jako naród zdaliśmy egzamin z dzisiejszego ewangelicznego pytania. Duchowny przywołał wartości wypływające z lektury Pisma Świętego akcentując obowiązek spojrzenia na drugiego człowieka przez pryzmat miłości a nie pochodzenie, koloru skóry, odrębności języka, czy też wyznania.

Kończąc nabożeństwo, duchowny wyraził słowa uznania dla lektora Jana Grigoruk, który od pięciu lat przyjeżdża do Królewskiego Miasta Sandomierz i swoim potencjałem, wiedzą, pokorą i duchowością ukazuje zebranym najbliższe właściwości do kanonicznego napisania ikony. Proboszcz parafii zaakcentował specyfikę przekazywania wiedzy ikonograficznej przez mistrza kunsztu, jako perfekcyjną, gdyż budującą u każdego odpowiedzialność duchową. Ksiądz Chyl w końcowej analizie wypowiedzi pozdrowił uczestników warsztatów, życząc jak najwięcej odpowiedzialności za wykonane duchowe dzieło i wyraził nadzieję, że te ikony będą spełniać rolę faktycznie przybliżające każdego do Boga Trójjedynego.

Warsztaty zostały zorganizowane we współpracy z następującymi podmiotami: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Gmina Sandomierz, Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, Sandomierskie Centrum Kultury, Bank Żywności w Tarnobrzegu,

O wydarzeniu pisano w:

Autor: Alena Golubets,

Foto: Alena Golubets, ks. prot. Marcin Chyl, Andrej Panchyschyn, Nazar Konovalow

29 listopada 2022 | Bez kategorii | 0

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.