menu zamknij menu

Świętej Trójcy

W pięćdziesiąty dzień i ósmą niedzielę po święcie Paschy Chrystusowej, Zmartwychwstania Pańskiego święta Cerkiew Prawosławna obchodzi jedno z dwunastu najważniejszych wydarzeń liturgicznych dzień Świętej Trójcy, Pięćdziesiątnica, lub wg. ludowej terminologii Zielone Świątki. Tegoroczna celebracja święta Pięćdziesiątnicy przypadła na datę 12.06.

Spoglądając na historyczne uwarunkowania święta nieodzownym jest wspomnienie pochodzenia święta, którego źródło widzimy w starotestamentowym wyznaniu żydowskim, gdzie dzień Pięćdziesiątnicy był upamiętniany jako dzień przekazania narodowi Izraelskiemu tablicy z dziesięciorgiem przykazań. Wszyscy apostołowie razem z Bogurodzicą i innymi uczniami znajdowali się w Jerozolimie. W czas 3 godziny po południu wg. żydowskiego czasu, czyli wg. naszego o 9 godzinie rano, gdy odpoczywających w pomieszczeniu apostołów i uczniów nawiedził silny wiatr i szumem z nieba, wypełniając zgromadzonych niezrozumiałą siłą. Efektem nadzwyczajnej sytuacji było pojawienie się języków ognia nad głowami apostołów i uczniów. Wszyscy zostali napełnieni Świętym Duchem, otrzymując charyzmaty mowy w językach, których wcześniej nie znali. Wykształcenie zgromadzonych nie należało do bogatych, gdyż uczniowie Chrystusa byli ludźmi prostymi, bez wykształcenia. Tak jak Święty Duch według obietnicy Zbawiciela, zszedł na apostołów, tak od tego czasu otrzymali oni sposobność i siłę do głoszenia Słowa Bożego wszystkim narodom i po wszystkie krańce ziemi.

W naszej świątyni podobnie zebraliśmy się by skierować swoje prośby i wezwania do Świętej Trójcy.  Proboszcz parafii ks. prot. Marcin Chyl w homiletycznym słowie napomnił istotę święta, jego charakter i właściwości. Kontynuując zwrócił uwagę na znamienną modlitwę „Cariu Niebiesnyj” Królu Niebieski, którą w okresie świąt Zmartwychwstania Pańskiego nie używaliśmy a od teraz ponownie powracamy do jej używania – gdyż konkretnie odnosi się do Świętego Ducha – który wszystko wypełnia i ożywia. Parafianie Sandomierscy gremialnie zgromadzili się w swojej świątyni, by uczestniczyć w Boskiej Liturgii i przystąpić do sakramentów. Na koniec duchowny pozdrowił wszystkich zgromadzonych, wyszczególniając przystępujących do Eucharystii.

Autor i foto. Daniel Dermanowski

13 czerwca 2022 | Bez kategorii | 0

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.