menu zamknij menu

Uroczystości święta parafialnego w 2022 r. w Sandomierzu

22 maja nasza Prawosławna Parafia w Królewskim Mieście Sandomierz, przeżywała szczególnie podwyższone uroczystości z powodu kilku nakładających się na siebie czynników. Pierwszym było wspomnienie V niedzieli po św. Passze odnoszące się do czytania związanego z „Samarytanką”, drugim pamięć liturgiczna patronów świątyni św. św. Równych Apostołom Braci Cyryla i Metodego, nauczycieli Słowian oraz Przeniesienie relikwii św. Mikołaja z Mir Licyjskich do Barii. Powyższe składowe okoliczności, doprowadziły do tego, że nabożeństwu przewodniczył Ordynariusz Diecezji, Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel.

Po przywitaniu przez najmłodsze pokolenie a następnie Radę Parafialną, głos zabrał proboszcz parafii ks. Marcin Chyl. W krótkich słowach wyraził radość z faktu obecności arcypasterza na święcie parafialnym po kilku latach nie obecności. Podczas Boskiej Liturgii proboszcz parafii ks. Marcin Chyl, został podniesiony do godności „protojerej” nadanej przez tegoroczną sesję św. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

W homilii arcybiskup poruszył trzy aspekty uwypuklonych niedzielnych przesłań. Rozpoczynając od niedzielnej perykopy i faktu Wody Żywej – jako uosobienie Boga Chrystusa do którego każdy z nas konsekwentnie powinien zmierzać. Kontynuując, przytoczył postać św. Mikołaja i patronów świątyni będących fundamentami wiary, szczególnie jakże mocno aktywnych w obecnych trudnych czasach  na każdej płaszczyźnie, od humanitaryzmu, przez zrozumienie potrzebujących, po najprostsze gesty wyrażające czysto ewangeliczną formę pomocy.

Arcypasterzowi w Boskiej Liturgii współtowarzyszył w modlitwie proboszcz parafii wraz z ks. protodiakonem Markiem Waszczuk i ks. protodiakonem Romanem Kalitanem z Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej z Czernihowa.

Podczas nabożeństwa obecni byli Burmistrz Miasta Sandomierz – Marcin Marzec, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tarnobrzeg – Bożena Kapuściak, Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Barbara Zych, Irina Brusilcewa, była mer ukraińskiego miasta Czernihowa, która w urzędzie miasta Tarnobrzeg jest pełnomocnikiem do spraw uchodźców. W trakcie Świętej Liturgii obecni byli pielgrzymi z sąsiedniej Ukrainy w liczbie kilkudziesięciu osób obecnie przebywający na terenach sandomierskich i tarnobrzeskich. Kilkadziesiąt osób przystąpiło do sakramentów spowiedzi i Eucharystii.

W końcowym słowie po gromkiej intonacji wielu lat życia (mhohaja leta) dla Świętego Soboru Biskupów, zwierzchnich władz, wojska Chrystusa miłującego, za pielgrzymów i wszystkich zgromadzonych ze słowem wieńczącym uroczystość zwrócił się abp Abel. Podziękował dla obecnych władz administracyjnych zaprzyjaźnionych z parafią, wyraził przychylność Włodarzowi za otwarcie na mniejszość  wyznaniową. Hierarcha wyszczególnił ogólny fakt ewangelicznej pomocy którą zostali obdarowani wszyscy przybywający do Polski w całokształcie, interpretując te działania jako walory poprawnego rozumienia Ewangelii przez władze miejski i powiatowe. Chórowi za upiększanie wspólnej modlitwy. Proboszczowi za organizację święta parafialnego, wiernym budującym wspólnotę za troskę o świątynię i wszystkim obecnym za modlitwę i obecność. Po odśpiewanym przez chór megalinarionie (uwielbieniu) św. św. Cyryłowi i Metodemu i św. Mikołajowi arcybiskupowi Mir Licejskich Cudotwórcy, wierni podeszli do św. krzyża otrzymując na modlitewną pamiątkę uroczystości ikonkę z patronami świątyni.

Po nabożeństwie dzięki wspomożeniu Tarnobrzeskiego Banku Żywności oraz Cukierni z Tradycją – Dwikozy, przybyli uchodźcy i parafianie posilili swoje organizmy uzupełniając swoje cielesne siły przeżywając duchowe uroczystości w Królewskim Mieście Sandomierz.

Autor: Daniel Dermanowski

Foto: Autor, Włodzimierz Dermanowski

27 maja 2022 | Bez kategorii | 0

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.