menu zamknij menu

I i II Niedziela Wielkiego Postu w Parafii Prawosławnej w Sandomierzu

Tegoroczne wielkopostne zmagania, adekwatnie do kalendarza całej Cerkiew Prawosławnej, rozpoczeliśmy od Niedzieli Seropustnej, Przebaczenia Win. W trakcie pierwszego tygodnia Wielkiego Postu przeżywaliśmy i wsłuchiwaliśmy się w słowa i hymny Wielkiego Pokutnego Kanonu autorstwa św. Andrzeja abp Krety, usłyszane w ścianach naszej świątyni.
Kulminacją pierwszego tygodnia była I niedziela Wielkiego Postu nazywana w terminologii cerkiewnej Triumfem Ortodoksji. W homili proboszcz parafii zwrócił się z do zebranych z wyjaśnieniem terminu wiązanego z ikonoklazmem, jako ruchu wymierzonego w chrześcijańtwo podważające istotę św. ikon i relikwii. Duchowny wyszczególnił dwa okresy, w których to ówczesni bogobojni ludzie narażani byli na herezję, poddającej pod znak zapytania charakter ich sposobu wyznawnia wiary. Rozwijając skierowane słowo, ks. Chyl zwórcił uwagę, na odwieczny fakt istnienia św. ikon i relikwii w Cerkwii Prawosławnej jako nieodłącznego środka do modlitwy każdego wierzącego a tym sam do zbawienia, tym bardziej że autorem pierwszej ikony był ap. i ew. Łukasz.
II Niedziela Wielkiego Postu została poświęcona św. Grzegorzowi Palamasowi, arybiskupowi Tessalonik. Duchowny w trakcie homilii wyszczególnił istotę podwyższenia na szczególny piedestał wspominanej postaci, jako kontynuację zwycięstwa nad kolejną herezją zagrażającej czystości wiary prawosławnej. Homileta rozminą termin „hezychazm” jako bardzo istotny czynnik w pracy nad swoimi ułomnościami, gdzie można zjednoczyć się z Bogiem jedynie poprzez Chrystusa, praktykując cnoty i modlitwę. Zwolennicy przekonywali możliwość ujrzenia Światłości Bożej dzięki intensywnej modlitwie, kontemplacji i specyficznym praktykom ascetycznym, polegającym na wstrzymywaniu oddechu w trakcie modlitewnego wyciszenia.
Na zakończenie nabożeństwa duchowny pozdrowił wszystkich przystępujących do sakramentów spowiedzi i Eucharystii jak i zebranych na wspólnej modlitwie, życząc obfitości łask w dalszej drodze wielkopostnej do kulminacyjnego wydarzenia święta świąt. Jednocześnie mocno zaakcentował, niemożliwość duchowego i fizycznego przeżywania Paschy Chrystusowej bez uczestnictwa w zbawiennych sakramentach odnoszących się do przywrócenia nie skażonej grzechem natury, danej nam podczas św. Chrztu.

Autor: Daniel Dermanowski
Foto: Nazar Konowalov, Daniel Dermanowski

20 marca 2022 | Bez kategorii | 0

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.