menu zamknij menu

III Warsztaty ikonograficzne w Sandomierzu

W dniach 07 – 13.12. br., z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla, Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej, miały miejsce kolejne III  warsztaty pisania ikon w Parafii Prawosławnej pw. św. św. Równych Apostołom Braci Cyryla i Metodego w Sandomierzu. Pierwotny termin 15 – 22.11., nie doszedł do skutku przez nałożenie różnych czynników nie zależnych od organizatora. Jednak dobry Bóg w swoim zamyśle, pozwolił doprowadzić i przeprowadzić warsztaty w późniejszym czasie.

Całość wydarzenia rozpoczęła się modlitwą w świątyni dziękczynnym molebnem, celebrowanym przez proboszcza parafii. Po krótkim nabożeństwie do zebranych zwrócił się duchowny ukazując świętość ikony, jej niezmienny charakter i samo piękno które w sobie zawiera. Ks. Chyl nawiązał do słów zawartych w modlitwach na nabożeństwie, odnoszących się do nadziei na wstawiennictwo Boże podczas całego procesu pisania ikon. Kontynuując wyszczególnił, nie odłączny aspekt obecności opieki świętych w czasie tworzenia ikon, jako wyraz Ojcowskiej troski o każde dobre dzieło, czynione na Jego chwałę. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy oddalili się do pobliskiej kancelarii, by wsłuchać się w autoreferat odnoszący się do historii ikony.

Kilkunastoosobowa grupa przystąpiła do realizacji swoich prywatnych celów. Dla początkowych kursantów specjalista zaproponował dwie ikony: Mandylion na chuście Jezusa Chrystus i Matkę Bożą. Zaawansowani, przyszli już z własnymi pomysłami na kolejny święty wizerunek. Parafianie, sandomierzanie, ale i osoby przybyłe z po za granic województwa, uczestnicząc w warsztatach rozwijali swoje umiejętności. Skupienie, uduchowiony klimat, charakterystyczna cerkiewna muzyka, stworzyły aurę w której to obecni przenosili się jak gdyby, do innej realności, w inny wymiar, zupełnie obcy dla dzisiejszego świata, który nie zawsze posługuje się wyznacznikami kreowanymi przez wiarę w Boga.

III warsztaty ikonograficzne wzorem lat ubiegłych poprowadził Jan Grigoruk, mistrz ikonografii z Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu. Pod jego czujnym okiem, przy zachowaniu kanonu ikonograficznego, norm kolorystycznych i kwestii technicznych zebrani napisali swoje pierwsze, lub też kolejne ikony.

Tegoroczna edycja, przez pryzmat pandemii została zorganizowana przy zachowaniu wytycznych określonych przez kryteria rządowe dotyczące bezpieczeństwa. Koniecznym było stworzenie dwóch grup, by liczba nie przekraczała 5 osób. Grupy dostosowano dla każdego względem codziennych obowiązków, by nie przekroczono limitu.  

W finalny dzień warsztatów, po świąteczny niedzielnym nabożeństwie w dzień którego Cerkiew prawosławna w tym roku wspominała pamięć św. apostoła Andrzeja, pierwszego z powołanych, proboszcz parafii dokonał poświęcenia ikon, kiedy to nabrały świętego charakteru i trafiły do twórców.  

Organizatorem wydarzenia była Parafia Prawosławna w Sandomierzu, zaś podmiotami czynnie współpracującymi były: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, Urząd Miasta Sandomierz, Sandomierskie Centrum Kultury.

Tekst. Daniel Dermanowski

Foto. ks. Marcin Chyl, Włodzimierz Dermanowski, Daniel Dermanowski,


17 grudnia 2020 | Bez kategorii | 0

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.