menu zamknij menu

Wizyta gości z Mińska

Drugiego dnia święta Epifanii 20.01. w Parafii Prawosławnej w Sandomierzu, miało miejsce okolicznościowe spotkanie członków chóru Gołubka z Mińska na Białorusi. Pobyt 7 osobowej grupy przedstawicieli zespołu uwarunkowany był występami z inscenizacją Misterium Bożonarodzeniowym w Królewskim Mieście Sandomierz w rożnych rzymsko – katolickich Kościołach. 

Końcowym punktem pobytu była wizyta w Parafii Prawosławnej w Sandomierzu. W trakcie spotkania proboszcz parafii ks. Marcin Chyl opowiedział o historii wyznania prawosławnego na ziemiach sandomierskich. Przytoczył znaczenie misji cyrylo – metodiańskiej i nieodzowny fakt patronów  świątyni w Sandomierzu. Duchowny nakreślił obecność wpisanego do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego, ikonostasu wraz z ikonami i jego burzliwą „wędrówkę” na przestrzeni minionych kilku dziesięcioleci, przez różne miejscowości. Podczas spotkania ze strony gości padały różne pytania natury historycznej, niezależności Kościoła Prawosławnego w Polsce od innych Kościołów autokefalicznych i inne dotyczące funkcjonowania w teraźniejszości, zasięgu i  skupieniu wiernych parafian. Po miłej wizycie każdy otrzymał bieżący numer kwartalnika Istocznik wydawanego przez młodzież Diecezji Lubelsko – Chełmskiej i skosztował poświęconej w przed dzień wody.

Autor i zdjęcia: Hubert Konieczny

20 stycznia 2020 | Bez kategorii | 0

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.