menu zamknij menu

Święto Chrztu Pańskiego

Rokrocznie według kalendarza juliańskiego data 19 stycznia związana jest z szczególnym wydarzeniem mającym nierozerwalny związek z okresem świątecznym w którym to obecnie się znajdujemy. Jak słyszymy, podczas nabożeństw od święta Wprowadzenia do Świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy do święta Spotkania Pańskiego jedną z kolęd, która w swojej treści podkreśla nierozerwalną łączność między trzema istotnymi dla zbawienia ludzkiej duszy aspektami, wyróżniając pierwsze Boże Narodzenie, drugie święto Obrzezania Pańskiego, pamięć św. Bazylego Wielkiego arcybiskupa Cezarei Kapadockiej i Nowy Rok, oraz trzecie Chrzest Pański. To ostatnie, kumuluje niejako w sobie trzy wyżej wspominane akcenty „zimowej Paschy”.

Święto Chrztu Pańskiego, przez pryzmat tegorocznej zbieżności dat według „starego stylu” wypadło w niedziele. Tego rodzaju, okoliczności co jakiś czas reguła cerkiewna akceptuje. Osobliwie niniejszy dzień należy do innych pod kątem rytmu coniedzielnych nabożeństw, który jest wyjątkowo celebrowany we wszystkich prawosławnych parafiach juliańskiego kalendarza.

Podobnie w naszej Parafii Prawosławnej w Sandomierzu mieliśmy możliwość uczestniczyć w niecodziennym nabożeństwie. Jego specyfika, zawiera się w tym, że w trakcie Boskiej Liturgii autorstwa, wspominanego już św. Bazylego Wielkiego, po skończonej modlitwie przed amboną kapłan udaje się na środek świątyni, gdzie przygotowane jest odpowiednie naczynie uzupełnione wodą wraz z  św. Ewangelią i św. Krzyżem. Istotnym jest podkreślenia fakt, że w parafiach czy też w całych miejscowościach wierni procesyjnie na czele z duchownymi lub biskupem oświęcają stałe bądź ruchome akweny wodne. U naszych sąsiadów (Ukraina, Białoruś, Rosja i inne państwa), mają miejsca kąpiele w bardzo zimnej wodzie, oczywiście po wcześniejszej prośbie o zesłanie Bożego błogosławieństwa. Charakterystycznym momentem staje się czynność liturgiczna, kiedy to duchowny przy początkowych słowach troparionu Chrztu Pańskiego, trzykrotnie zanurza św. Krzyż w wodę kierując krople wody spływające ze św. Krzyża do innych naczyń, tym samym je również poświęcając.

Święto Objawienia Pańskiego przede wszystkim odnosi się zapisom ewangelicznym świadczącym o nierozerwalności Świętej Trójcy, która w ten dzień w pełni objawiła się rodzajowi ludzkiemu. W trakcie wypełnienia woli Bożej następuje ukazanie każdej Osoby oddzielnie w pełnej jedności. Bóg Ojciec głosem z niebios świadczy o Synie, Syn chrzczony jest poprzez św. Jana poprzednika Pańskiego, a Święty Duch zstępuje na Syna w postaci gołębia, co dobitnie ukazuje ikonografia święta.

Na koniec nabożeństwa proboszcz parafii ks. Marcin Chyl podkreślił ważność dzisiejszego modlitewnego spotkania, akcentując właściwości spożywanej wody ku uświęceniu naszych dusz i ciał, oraz jak zawierają słowa modlitw, dziś słyszanych na Wielkim Poświęceniu Wody, ku odnowie naszego całego jestestwa. Kontynuując duchowny, wyraził konieczność przywoływania corocznie łaski Świętego Ducha poprzez kropienie „wodą jordańską” miejsc gdzie po trudach codziennej egzystencji wracamy odpoczywać, rozdzielając radości czy też smutki życia rodzinnego. Zaznaczył, że jest to konieczne do poprawnego wzrostu duchowego i co równie ważne do ochrony przed różnego rodzaju upadłymi aniołami, nieustająco czyhającymi na nasze słabości, namiętności i grzeszności. Po ucałowaniu krzyża, każdy mógł nabrać sobie do swoich naczyń poświęconą wodę, by przechowywać ją przez cały rok w swoich domostwach i ku pokrzepieniu i problemów duchowych czy zdrowotnych.

Autor Anastasiia Seniuk

Foto Hubert Konieczny

19 stycznia 2020 | Bez kategorii | 0

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.