menu zamknij menu

I Koncert Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia w Tarnobrzegu

Sobotnie popołudnie dla mieszkańców Tarnobrzega stało się wyjątkową okazją ku temu, by zapoznać się z innymi niż znane do tej pory metodami wychwalania Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Kolędowanie, to czas szczególnej gloryfikacji nowo narodzonego Bogoczłowieka, dlatego też do społeczeństwa tarnobrzeżan dotarły chóry z sąsiedzkiej Ukrainy, by ukazać odmienną i linie melodyczną i sposób wykonywania i styl i język tych pieśni i kolęd, które w swoim planie zaprezentowały dwa chóry. Pierwszy chór mieszany pod kierownictwem Viktorii Karpenko, z Cerkwii pw. św. biskupa Teodozjusza z Czernihowa. Drugi chór czysto męski pod dyrygenturą Kotsura Volodymyra z Cerkwii pw. Wszystkich Świętych Ziem Czernihowskich.

We wstępnym słowie gospodarz miejsca, Proboszcz Parafii, ks. Adam Marek przywitał wszystkich zebranych na czele z chórzystami z Ukrainy. W wypowiedzi można było zauważyć akcenty związane z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan, jako wymiar wspólnego dążenia do jedności eucharystycznej. W trakcie wypowiedzi, duchowny przywitał inicjatora wydarzenia ks. Marcina Chyla, Proboszcza Parafii Prawosławnej pw. św. św. Równych Apostołom Braci Cyryla i Metodego, jako współbrata w kapłaństwie, radując się obecnością chórów z Ukrainy. Kontynuując ks. Adam zaznaczył, że wszyscy jesteśmy w łonie jednej teologii określania Trójjedynego Boga, dodatkowo wypowiadający się podkreślił obecność w Kościele relikwii św. Tymoteusza, jako wspólnych świętych dla obu płuc wschodniego i zachodniego, łączącego w jedne  ciało, wszystkich członków chrześcijan.

Kolędy i hymny liturgiczne wykonane przez gości z Ukrainy, zostały przedstawione słuchaczom w wyjątkowej formie. Zgromadzeni, mieli możliwość wsłuchiwania się w przepiękne aranżacje pieśni wychwalające Bogomłodzieńca. Utwory przedstawione odbiorcom brzmiały w różnych językach: ukraińskim, rosyjskim, białoruskim i naturalnie polskim, co w szczególności wzbudziło szczególny aplauz.

Wydarzenie miało miejsce w Kościele rzymskokatolickim pw. Chrystusa Króla na osiedlu Przywiśle w Tarnobrzegu.  Koncert zgromadził pokaźną liczbę zainteresowanych w różnej kategorii wiekowej.  Warto nadmienić, iż miasto Tarnobrzeg jest miastem partnerskim z Czernihowem na Ukrainie, co motywuje, jeszcze bardziej obecność gości z zza wschodniej naszej granicy.

Na zakończenie wydarzenia, głos zabrał Prezydent Miasta Tarnobrzeg, pan Dariusz Bożek. W swoim słowie wyraził aprobatę dla gospodarza miejsca, ks. Adama Marka, wierząc, iż tego rodzaju wydarzenia wpiszą się w cykliczny harmonogram wydarzeń kulturalnych miasta Tarnobrzeg. Włodarz podziękował chórom, za unoszące dusze i ciało wykonania kolęd i prawosławnych hymnów, będących odzwierciedleniem piękna wychwalania Bogomłodzieńca w pieśniach związanych z Bożym Narodzeniem.

Każde wykonanie było nagradzane szczególnym uznaniem w postaci bogatych owacji, które przez szeroko zgromadzoną publiczność, dało świadectwo potrzeby organizacji tego rodzaju przedsięwzięć.

Podmiotami współpracującymi z Parafią Prawosławną pw. św. św. Równych Apostołom Braci Cyryla i Metodego w Sandomierzu byli: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Miasta Tarnobrzeg,  Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Parafia rzymsko-katolicka pw. Chrystusa Króla w Tarnobrzegu.

Autor. Maria Chyl

Foto. Konstanty Czabaniuk

 

30 stycznia 2019 | Bez kategorii | 0

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.