menu zamknij menu

Święto Parafialne 2018 r.

20 maja Parafia Prawosławna pw. św. św. Równych Apostołom Braci Cyryla i Metodego obchodziła podniosłe uroczystości. Przyczyną było wspomnienie liturgiczne patronów świątyni św. św. Cyryla i Metodego.

Tegorocznej celebracji święta przewodniczył ks. Jarosław Szczur proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach – delegat abp Abla, wraz z ks. Damianem Shvetsem wikariuszem parafii pw. św. Piotra Mohyły z Lublina i miejscowym proboszczem.

Po lekcji ewangelicznej w słowach pouczeń zwrócił się ks. Jarosław. W interesującej homilii podkreślił trzy płaszczyznową wartość uroczystości. W pierwszej części odniósł się do czytań apostolskich i ewangelicznych, poruszając wątek siódmej niedzieli po Passze. W pierwszym członie kazania,  duchowny ukazał zgromadzonym sens nazewnictwa liturgicznego, ukazującego świętych Ojców Pierwszego Soboru Powszechnego i ich postawę wobec herezji arianizmu. W drugiej części homileta podkreślił  specyficzny czas w jakim się znajdujemy, związany ze  świętem Wniebowstąpienia Pańskiego. Puławski proboszcz zaakcentował nieułożony ludzkim rozumem proces zbawienia ludzkości przez aspekt wzniesienia do domu Boga Ojca, Drugiej hipostazy Świętej Trójcy. Trzecia część przemyśleń odniosła się do patronów świątyni. W niej kaznodzieja przybliżył życiorys św. św. Cyryla i Metodego i ich niewyobrażalną spuściznę dla całego świętego prawosławia, wyszczególniając ich wkład w życie liturgiczne Cerkwii Prawosławnej, jako twórców języka liturgicznego obecnego po dziś dzień w naszych nabożeństwach.

Po Boskiej Liturgii miał miejsce dziękczynny moleben, gloryfikujący patronów świątyni. Po nim ze słowami do wiernych zwrócił się puławski duchowny. W imieniu Ordynariusza Diecezji Lubelsko – Chełmskiej abp Abla, przekazał serdeczne pozdrowienia dla parafian i zgromadzonych. Kontynuując wyraził w imieniu abp Abla, podziękowanie dla proboszcza parafii ks. Marcina Chyla, zwracając uwagę na jego trud i zaangażowanie w prowadzeniu parafii w Królewskim Mieście Sandomierz. Dalsze słowa ks. Szczur odniósł do włodarza Królewskiego Miasta Sandomierz, Pana Marka Bronkowskiego wraz z Małżonką. W nich padły słowy podkreślające współpracę Władz Miasta i Parafii Prawosławnej jako nierozłączny czynnik pożytecznego rozwoju i Miasta i Parafii.

Kończąc świętowanie, ze słowem do zebranych zwrócił się ks. Marcin Chyl, proboszcz parafii. W nich wyraził wdzięczność duchownym przybyłym na uroczystości. Osobowo odniósł się do przybyłych księży. Słowa wdzięczności wyraził dla Burmistrza Miasta wraz z małżonką. Nie zabrakło słów pochwalnych dla chóru parafialnego, który w umiejętny sposób asystował duchownym podczas modlitwy, unosząc na wyżyny dusze i ciała obecnych.

Miłym zaskoczeniem w końcówce uroczystości były słowa Włodarza Miasta. W nich określił Parafię Prawosławną w Sandomierzu, jako tą która przywraca to co na przestrzeni historii zostało zatracone. Burmistrz, mówiąc o współpracy Parafii i Miasta, wyodrębnił rozsądną i zdrową łączność z proboszczem parafii i z całą wspólnotą, która wyjątkowo kultywuje wartości przekazywane przez świętą wiarę prawosławną. Kontynuując przekazał na ręce proboszcza pozycję książkową związaną z Katedrą Sandomierską wraz z listem gratulacyjnym odnoszącym się do 5 – lecia funkcjonowania wspólnoty prawosławnej w Sandomierzu.

Istotnym faktem związanym z życiem liturgicznym parafii, są cztery nowe podswieczniki, które zostały nabyte z Ukrainy. Ich obecność należy zawdzięczyć proboszczowi parafii, który wspólnymi środkami pozyskał możliwości, którymi udało się ubogacić sandomierską wspólnotę.

Po liturgicznych uroczystościach wszyscy zgromadzeni przemieścili się do parafialnej altanki, by kontynuując radość święta parafialnego wspólnie rozdzielać entuzjazm uroczystości.

Tekst. Ewa Chyl

Foto. Konstanty Czabaniuk

 

 

23 maja 2018 | Bez kategorii | 0

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.