menu zamknij menu

Spotkanie autorskie z panią Anną Radziukiewicz

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla, Arcybiskupa Diecezji Lubelsko – Chełmskiej, 29 listopada miało miejsce spotkanie autorskie z panią Anną Radziukiewicz. Wizyta w Królewskim Mieście Sandomierz, spowodowana była promocją jej ostatniej pozycji „Bliski mi wschód”.

W budynkach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu odbył się wieczór poświęcony twórczości autorki. Na początku dyrektor biblioteki pani Barbara Rożek, przedstawiła organizatorów wydarzenia wyszczególniając, Parafię Prawosławną pw. św. św. Równych Apostołom Braci Cyryla i Metodego z proboszczem ks. Marcinem Chylem, Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, wraz z Miejską Biblioteką Publiczną.

Po wstępnym słowie głos zabrał proboszcz parafii prawosławnej. Podczas wystąpienia przybliżył on sylwetkę dziennikarki podkreślając niezwykły dorobek naukowy i publicystyczny związany z autorstwem kilku tysięcy artykułów zamieszczanych m.in. w prasie zagranicznej (Rosja, Ukraina, Białoruś, Finlandia). Wyróżnił jej książkowe dzieła: Prawosławie w Polsce (2000 i 2001),  Light from the East (2005), Na Wschód od Zachodu (2008), Gródek nad Supraślą (2011), Parafia Hagia Sophia w Białymstoku (2014), Monaster w Supraślu (2014 i 2015), Święta Góra Grabarka (wiele wydań), Bliski mi Wschód (2017). Jest także współautorką i redaktorką książek. Za zasługi dla Kościoła prawosławnego i państwa polskiego otrzymała następujące wyróżnienia: Order św. Marii Magdaleny I i II stopnia, Nagrodę Brata Alberta, Order św. Nestora Latopisa, nadawany przez Ukraińską Cerkiew Prawosławną, Order św. Eufrozyny Połockiej, nadawany przez Białoruski Egzarchat Cerkwi Prawosławnej, Nagrodę im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony Białostocczyźnie, Kawalerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski. W 2017 roku mija 40 lat pracy Anny Radziukiewicz w zawodzie dziennikarskim. Następnie duchowny przybliżył zebranym idee powstania omawianej pozycji wyszczególniając wieloletni zapis wędrówek autorki po wschodzie. Kontynuując wskazał, że jest to eksploracja historyczno-geograficzna szerokiego pasma Europy, kształtowanego przez wschodnie chrześcijaństwo z ukazaniem kontekstu zachodniej kultury. Reasumując duchowny wskazał o wielkim bogactwie zawartym w książce, które może wnieść potężny zastrzyk w ściślejsze pojmowanie i kształtowanie wiary prawosławnej na ziemiach polskich.

Meritum spotkania była wypowiedź pani Anny. W słowie skierowanym do zebranych opowiedziała o potrzebie serca w kwestii realizacji pozycji „Bliski mi wschód”. Współpracująca z „Przeglądem Prawosławnym” dziennikarka odkrywa nie jako na nowo historię wyznania prawosławnego, zbierając i dokumentując swoje spostrzeżenia z konferencji naukowych, ale co ważniejsze archiwizując i udostępniając czytelnikowi wypowiedzi ludzi zaangażowanych na rzecz badań nad duchowością i kulturą prawosławną. Wydawnictwo to kompendium wiedzy historycznej na temat Ruskiego Świata, które zostają dopełnione przepięknymi fotografiami miejsc istotnych dla prawosławnego świata.

Na spotkaniu byli obecni, prorektor ds. Rozwoju i Badań Naukowych pani dr hab. Anna Szylar z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, prezes Klubu Miłośników Sandomierza pan Marek Rożek, parafianie i sympatycy.

Po serii różnorodnych pytań do autorki i gorliwej dyskusji, zgromadzeni mogli nabyć książkę z życzeniami i własnoręcznym podpisem.

Autor i foto.

Dionizy Rzepeckij

 

30 listopada 2017 | Bez kategorii | 0

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.