menu zamknij menu

Początek Wielkiego Postu 2017

27 lutego bieżącego roku cały prawosławny świat wstąpił w zbawienny czas Wielkiego Postu. W przeddzień w Cerkwiach sprawuje się Boską Liturgię, charakterystyczną dla świątecznego niedzielnego spotkania eucharystycznego. W niektórych świątyniach bezpośrednio po nabożeństwie, celebruję się wieczernie z obrzędem przebaczenia win. Po niej, wszyscy obecni na początku podchodzą do wizerunku ukrzyżowanego Zbawiciela (Rozpiatie), szczerze prosząc wybaczenia od wszechmogącego Boga. Następnie według przyjętego zwyczaju zebrani kierują się w stronę duchownych, a w dalszej kolejności nawzajem, proszą wybaczenia grzechów i ludzkich nieporozumień, by wkroczyć w czas Świętej Czterdziesiątnicy uwolnionym od ciężkości przewinień względem bliźnich.

 

Podobnie w Sandomierzu po głównym nabożeństwie ks. Marcin Chyl, odprawił nabożeństwo przebaczenia win. Charakterystycznymi elementami niniejszej służby, jest najpierw intonacja wielkiego prokimenonu na ton  8, brzmiącego: Nie  odwróć  oblicza  Twego  od  dziecka  Twego,  albowiem cierpię, szybko wysłuchaj mnie. Zważ na duszę moją i wybaw ją, wraz z towarzyszącymi stichosami, oraz zmiana szat liturgicznych z jasnych w ciemne typowe dla okresu Wielkiego Postu podczas modlitwy Pozwól, Panie, w wieczór ten ustrzec się nam od grzechu, (Spodobi Hospodi).

 

Nabożeństwa pierwszego tygodnia św. Czterdziesiątnicy sprawowane były od poniedziałku do czwartku. Wieczorami zbieraliśmy się w świątyni wsłuchując się w przepiękne słowa Wielkiego Pokutnego Kanonu św. Andrzej biskupa Krety. W tym roku w pierwszy dzień na pokutnym nabożeństwie modlili się goście z Lublina i Kraśnika. Razem z grupą młodzieży przybyli do nas opiekun ks. dr Andrzej Konachowicz, wraz z uczniami szkół w Kraśniku. W słowie skierowanym do zebranych wikariusz lubelskiej katedry zwrócił się z pouczającym słowem, przybliżając sens przemiany w tym wyjątkowym okresie. Duchowny odniósł się do treści czytanych troparionów podczas kanonu,skupiając się na upadku człowieka, spowodowanego skutkami grzechu pierworodnego. Rozwijając myśl homileta nawiązał do modlitwy św. Efrema Syryjczyka brzmiącej O Panie i Władco życia mego, Nie daj mi ducha próżniactwa, zniechęcenia (gnuśności), żądzy władzy (panowania) i pustosłowia (próżnej gadatliwości). Za to obdarz mnie, Twego sługę, duchem czystości (wstydliwości), skro­mności (pokory), wyrozumiałości (cierpliwości) i miłości. O, Panie i Królu! Spraw, abym widział moje przewinienia i nie potępiał brata mego. Albowiem Tyś błogosławiony jest na wieki wieków. Amen, sugerując wiernym by posiłkowali się nią w tym czasie, jako wyraz skruchy i konieczność metamorfozy swoich nie pożytecznych dla duszy przyzwyczajeń.

 

Pierwszy tydzień W.P. zakończyliśmy świętą Liturgią, podczas której kilka osób przystąpiło do sakramentów spowiedzi i Eucharystii. Po nabożeństwie proboszcz parafii celebrował moleben właściwy dla niedzieli Triumfu Prawosławia.

 

Foto. ks. dr Andrzej Konachowicz, ks. Marcin Chyl, Dionizy Rzepeckij

Autor. Dionizy Rzepeckij

 

 

5 marca 2017 | Bez kategorii | 0

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.